สินค้าจำนวน 137 รายการ

ITC


 • New
  ULTRA THIN SPEAKER

  รหัสสินค้า : T-6832C
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • 5 Zones Digital Mixer Amplifier with Mp3/TUNER/Bluetooth(Phone Jack Mic Input)

  รหัสสินค้า : TI-120DTB
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • Digital Mixer Amplifier with MP3/Tuner/Bluetooth (Phone Jack Mic Input)

  รหัสสินค้า : ITC T-120DTB / T-240DTB / T-350DTB / T-500DTB
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 • New
  4 Channel Class-D Amplifier 240W/350W,100V/4Ω

  รหัสสินค้า : T-4240DS/T-4500DS
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • 650W.RMS Single Channel Power Amplifier

  รหัสสินค้า : T-1650DS
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • คู่มือใช้งานตั้งโปรแกรม ITC T-6232

  รหัสสินค้า : คู่มือใช้งานตั้งโปรแกรม ITC T-6232
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 • New
  2-Channel Class-D Amplifier 120W/240W/350W,100V/4Ω

  รหัสสินค้า : ITC T-2120DS/T-2240DS/T-2350DS
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 • New
  ITC Digital Power Amplifier

  รหัสสินค้า : ITC T-61000D
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 • New
  ITC TS-W113 POE SWITCH HUB

  รหัสสินค้า : ITC TS-W113
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 • New

  ULTRA THIN SPEAKER

  รหัสสินค้า : T-6832C
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • 5 Zones Digital Mixer Amplifier with Mp3/TUNER/Bluetooth(Phone Jack Mic Input)

  รหัสสินค้า : TI-120DTB
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • Digital Mixer Amplifier with MP3/Tuner/Bluetooth (Phone Jack Mic Input)

  รหัสสินค้า : ITC T-120DTB / T-240DTB / T-350DTB / T-500DTB
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 • New

  4 Channel Class-D Amplifier 240W/350W,100V/4Ω

  รหัสสินค้า : T-4240DS/T-4500DS
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • 650W.RMS Single Channel Power Amplifier

  รหัสสินค้า : T-1650DS
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • คู่มือใช้งานตั้งโปรแกรม ITC T-6232

  รหัสสินค้า : คู่มือใช้งานตั้งโปรแกรม ITC T-6232
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 • New

  2-Channel Class-D Amplifier 120W/240W/350W,100V/4Ω

  รหัสสินค้า : ITC T-2120DS/T-2240DS/T-2350DS
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 • New

  ITC Digital Power Amplifier

  รหัสสินค้า : ITC T-61000D
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 • New

  ITC TS-W113 POE SWITCH HUB

  รหัสสินค้า : ITC TS-W113
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Contact

 • บริษัท เคทีแอล คอร์เปอเรชัน จำกัด
  846/15 ถนนพระราม 6 แขวงถนนเพชรบุรี
  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400‎
  Phone: 0-2216-7483-7
  Fax : 0-2216-9115, 0-2215-6719
KTL Thailand @ 2013   Design by Simple IT