สินค้าจำนวน 123 รายการ

ITC

 • ITC T-16P-4 Audio Mixer

  รหัสสินค้า : ITC T-16P-4
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ITC TS-231 GRAPHIC EQUALIZER

  รหัสสินค้า : ITC TS-231
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ITC TS-224 Suppressor( Digital Feedback Suppressor)

  รหัสสินค้า : ITC TS-224
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ITC T-6239F 5‐Channel Volume Control with Relay

  รหัสสินค้า : ITC T-6239F
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ITC T-6223(A) Multi‐voice Alarm & Recorder Panel

  รหัสสินค้า : ITC T-6223(A)
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ITC T-6220 20-Channel Monitor Panel

  รหัสสินค้า : ITC T-6220
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ITC T-6212(A) 10 Zone Paging Controller with Speaker Selector

  รหัสสินค้า : ITC T-6212(A)
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ITC T-6204 10‐Channel Monitor Panel W/LED

  รหัสสินค้า : ITC T-6204
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ITC T-521A Built in Chime

  รหัสสินค้า : ITC T-521A
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ITC T-16P-4 Audio Mixer

  รหัสสินค้า : ITC T-16P-4
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ITC TS-231 GRAPHIC EQUALIZER

  รหัสสินค้า : ITC TS-231
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ITC TS-224 Suppressor( Digital Feedback Suppressor)

  รหัสสินค้า : ITC TS-224
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ITC T-6239F 5‐Channel Volume Control with Relay

  รหัสสินค้า : ITC T-6239F
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ITC T-6223(A) Multi‐voice Alarm & Recorder Panel

  รหัสสินค้า : ITC T-6223(A)
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ITC T-6220 20-Channel Monitor Panel

  รหัสสินค้า : ITC T-6220
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ITC T-6212(A) 10 Zone Paging Controller with Speaker Selector

  รหัสสินค้า : ITC T-6212(A)
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ITC T-6204 10‐Channel Monitor Panel W/LED

  รหัสสินค้า : ITC T-6204
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ITC T-521A Built in Chime

  รหัสสินค้า : ITC T-521A
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Contact

 • บริษัท เคทีแอล คอร์เปอเรชัน จำกัด
  846/15 ถนนพระราม 6 แขวงถนนเพชรบุรี
  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400‎
  Phone: 0-2216-7483-7
  Fax : 0-2216-9115, 0-2215-6719
KTL Thailand @ 2013   Design by Simple IT