สินค้าจำนวน 29 รายการ

OKAYO


 • New
  OKAYO AT-528U 28 slot Audioguide Charger/Uploader

  รหัสสินค้า : OKAYO AT-528U
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 • New
  OKAYO AT-500 Multimedia Guide

  รหัสสินค้า : OKAYO AT-500
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • HDC-750 50-slot Charging Drawer

  รหัสสินค้า : HDC-750
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • OKAYO HDC-300 24-slot Charger

  รหัสสินค้า : HDC-300
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • OKAYO LM-72A Lapel Microphone

  รหัสสินค้า : LM-72A
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • OKAYO HDC-50 50-slot Charging Drawer

  รหัสสินค้า : HDC-50
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • OKAYO HDC-36 36 slot charging case

  รหัสสินค้า : HDC-36
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • OKAYO HDC-812 12-slot Charging Box

  รหัสสินค้า : HDC-812
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • OKAYO HDC-808 Dual slot charging stand

  รหัสสินค้า : HDC-808
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 • New

  OKAYO AT-528U 28 slot Audioguide Charger/Uploader

  รหัสสินค้า : OKAYO AT-528U
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 • New

  OKAYO AT-500 Multimedia Guide

  รหัสสินค้า : OKAYO AT-500
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  Okayo's latest and powerful Multimedia Guide AT-500 is available now! 2.8" touch-screen panel eases visitors' tour experiences. Inbuilt infrared triggering gives the fair organizer another option to show exhibits. Simple but analytic data information available for fast and efficient visitor analysis. Multimedia Guide AT-500 is more than an audio player!
 • HDC-750 50-slot Charging Drawer

  รหัสสินค้า : HDC-750
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • OKAYO HDC-300 24-slot Charger

  รหัสสินค้า : HDC-300
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  A carry charger and a storage case as well. A standalone, desktop and wall-mounted charger. Smart charging management. Fool proof charging pocket. HDC-300 is an ideal charging gear for travel / tour market on the go.
   
    24 pockets for charging
  One-time battery detection
  Charging indicator
  Energy saving – sleeping mode when not in use for 1H
  Charger
 • OKAYO LM-72A Lapel Microphone

  รหัสสินค้า : LM-72A
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • OKAYO HDC-50 50-slot Charging Drawer

  รหัสสินค้า : HDC-50
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  50-slot charging drawer HDC-50 is a convenient and economy solution for recharging WT-808T and WT-808R.
 • OKAYO HDC-36 36 slot charging case

  รหัสสินค้า : HDC-36
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  36-slot charging case HDC-36 is a convenient and economy solution for recharging WT-808T and WT-808R.
  Equipped with wheels for trailing.
 • OKAYO HDC-812 12-slot Charging Box

  รหัสสินค้า : HDC-812
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  12-slot charging box HDC-812 is a convenient and economy solution
  for recharging WT-808T and WT-808R.
 • OKAYO HDC-808 Dual slot charging stand

  รหัสสินค้า : HDC-808
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  Dual-slot charging stand HDC-808 is a convenient and economy solution for
  recharging WT-808T and WT-808R.
 • Contact

  • บริษัท เคทีแอล คอร์เปอเรชัน จำกัด
   846/15 ถนนพระราม 6 แขวงถนนเพชรบุรี
   เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400‎
   Phone: 0-2216-7483-7
   Fax : 0-2216-9115, 0-2215-6719
  KTL Thailand @ 2013   Design by Simple IT