สินค้าจำนวน 31 รายการ

OKAYO

 • OKAYO HDC-736 Charging station for 36 units

  รหัสสินค้า : OKAYO HDC-736
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • OKAYO WT-808R+Receiver Tour Guide System

  รหัสสินค้า : OKAYO WT-808R+
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • OKAYO WT-808T+ Transmitter Tour Guide system

  รหัสสินค้า : OKAYO WT-808T+
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 • New
  OKAYO AT-528U 28 slot Audioguide Charger/Uploader

  รหัสสินค้า : OKAYO AT-528U
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 • New
  OKAYO AT-500 Multimedia Guide

  รหัสสินค้า : OKAYO AT-500
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • HDC-750 50-slot Charging Drawer

  รหัสสินค้า : HDC-750
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • OKAYO HDC-300 24-slot Charger

  รหัสสินค้า : HDC-300
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • OKAYO LM-72A Lapel Microphone

  รหัสสินค้า : LM-72A
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • OKAYO HDC-50 50-slot Charging Drawer

  รหัสสินค้า : HDC-50
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • OKAYO HDC-736 Charging station for 36 units

  รหัสสินค้า : OKAYO HDC-736
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • OKAYO WT-808R+Receiver Tour Guide System

  รหัสสินค้า : OKAYO WT-808R+
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • OKAYO WT-808T+ Transmitter Tour Guide system

  รหัสสินค้า : OKAYO WT-808T+
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 • New

  OKAYO AT-528U 28 slot Audioguide Charger/Uploader

  รหัสสินค้า : OKAYO AT-528U
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 • New

  OKAYO AT-500 Multimedia Guide

  รหัสสินค้า : OKAYO AT-500
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  Okayo's latest and powerful Multimedia Guide AT-500 is available now! 2.8" touch-screen panel eases visitors' tour experiences. Inbuilt infrared triggering gives the fair organizer another option to show exhibits. Simple but analytic data information available for fast and efficient visitor analysis. Multimedia Guide AT-500 is more than an audio player!
 • HDC-750 50-slot Charging Drawer

  รหัสสินค้า : HDC-750
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • OKAYO HDC-300 24-slot Charger

  รหัสสินค้า : HDC-300
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  A carry charger and a storage case as well. A standalone, desktop and wall-mounted charger. Smart charging management. Fool proof charging pocket. HDC-300 is an ideal charging gear for travel / tour market on the go.
   
    24 pockets for charging
  One-time battery detection
  Charging indicator
  Energy saving – sleeping mode when not in use for 1H
  Charger
 • OKAYO LM-72A Lapel Microphone

  รหัสสินค้า : LM-72A
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • OKAYO HDC-50 50-slot Charging Drawer

  รหัสสินค้า : HDC-50
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  50-slot charging drawer HDC-50 is a convenient and economy solution for recharging WT-808T and WT-808R.
 • Contact

  • บริษัท เคทีแอล คอร์เปอเรชัน จำกัด
   846/15 ถนนพระราม 6 แขวงถนนเพชรบุรี
   เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400‎
   Phone: 0-2216-7483-7
   Fax : 0-2216-9115, 0-2215-6719
  KTL Thailand @ 2013   Design by Simple IT