สินค้าจำนวน 4 รายการ

Q&D

 • Q&D2038 Automation Speaker

  รหัสสินค้า : Q& D2038
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • Q& D QT-K2 In-ceiling speaker

  รหัสสินค้า : QT-K2
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • Q & D QS601T Wall Speaker

  รหัสสินค้า : QS601T
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • Q&D QQ-II Satellite speaker

  รหัสสินค้า : QQ-II
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • Q&D2038 Automation Speaker

  รหัสสินค้า : Q& D2038
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Features

  • 8 inch Kevlar ceiling round shape automation speaker.
  • Knobs control for angle adjustment options from 0 to 45 degree
  • RJ 45 connection as LAN interface through IP to adjust angles and control other features
  • Having the advantages of other ceiling speakers, more beautiful, and matching with different decoration styles
  • 2018T active speaker, in-built 12V digital module amplifier, can amplify distance network transmission audi
 • Q& D QT-K2 In-ceiling speaker

  รหัสสินค้า : QT-K2
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Features

  • Wide band frequency response, low distortion deliver high fidelity sound
  • Common drive technology applied to achieve the best tonal balance
  • Two ways design by horn type with build in titanium tweeter to deliver high fidelity sound.
  • In-built 70V/100V integrated multi-tap transformer design
  • Easily replaceable and flammable proof grill;
 • Q & D QS601T Wall Speaker

  รหัสสินค้า : QS601T
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Features

  • QD 600 comprised of 4x 6.5” drivers heading 4 different directions to achieve best sound coverage .
  • The unique design easily fit into room décor and helps deliver great tonal balance and intelligibility.
 • Q&D QQ-II Satellite speaker

  รหัสสินค้า : QQ-II
  ราคาสินค้า / Price :  บาท    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Features

  • QQ-II Characteristic Description: The fashion and unique Spherical speaker, with clear vivid 3D sound, and magnetic base design, can turn to all the directions to reach the best listening positions, on floor stand, on the wall, or in the ceiling.
  • built-in safety rope, the magnetic base and speakers connected together perfectly

Contact

 • บริษัท เคทีแอล คอร์เปอเรชัน จำกัด
  846/15 ถนนพระราม 6 แขวงถนนเพชรบุรี
  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400‎
  Phone: 0-2216-7483-7
  Fax : 0-2216-9115, 0-2215-6719
KTL Thailand @ 2013   Design by Simple IT