คุณสมบัติเฉพาะ
 • เป็นลำโพง ชนิดฝังฝ้าเพดานคุณภาพสูง
 • มี Matching Transformer 70,100 โวลท์ เอซี ในตัว
 • ทนกำลังขับ 9 วัตต์ ( 1.1 กิโลโอห์ม ) , 6 วัตต์ ( 1.7 กิโลโอห์ม ) , 3 วัตต์ ( 3.3 กิโลโอห์ม )
 • ตอบสนองความถี่ในช่วง 80-16,000 เฮิร์ท
 • มีค่า SPL ที่ 1 วัตต์ , 1 เมตร 91 ดีบี ( สูงสุด 101 ดีบี )
 • ดอกลำโพงขนาด 6 นิ้ว แบบ Full Range
 • หน้ากากลำโพงทำจากเหล็กสีขาว
 • ยึดกับฝ้าเพดานด้วยระบบ Spring-Clip

Contact

 • บริษัท เคทีแอล คอร์เปอเรชัน จำกัด
  846/15 ถนนพระราม 6 แขวงถนนเพชรบุรี
  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400‎
  Phone: 0-2216-7483-7
  Fax : 0-2216-9115, 0-2215-6719
KTL Thailand @ 2013   Design by Simple IT